onsdag 18 april 2018

Det rivs och byggs överallt i stan nu

 Nu pågår arbetet med den nya utfarten från gotlandsfärjorna.Gamla Bowlingshallen rivs just nu
 Mycket berg ska sprängas bort
 Allt från huset samlas i conteinrar medan bergsrester går till kvastmossen för krossning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar