torsdag 28 augusti 2014

Omfattande markarbete i centrum

Från Lilla Torget till Flanaden pågår stora markarbeten just nu,träd har tagits bort och all gatsten! Dom gamla ledningarna i gatan har ersatts med nya och det kommer nog att bli bra igen med nya planteringar och gatsten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar